Зараз ми обробляємо замовлення безпосередньо зі складу в Україні
Зараз ми обробляємо замовлення безпосередньо зі складу в Україні

Умови угоди

УМОВИ ДОГОВОРУ
(ПРАВИЛА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ)

I.    ВИЗНАЧЕННЯ
Використані в Правилах поняття означають:
1.    Клієнт - фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, яка відповідно до законодавства подає Замовлення в межах веб-сайту Магазину;
2.    Продавець - АТ "Bartek S. A." та його офіційний представник ФОП Пекар Віталій Сергійович;
3.    Цивільний кодекс – Цивільний кодекс України від16 січня 2003 року;
4.    Правила - Правила продажу товарів електронним шляхом (з використанням телекомунікаційної системи) в межах інтернет-магазину "Bartek S.A.";
5.    Інтернет-магазин (Магазин) - інтернет-сайт доступний за адресою www.bartek.ua, за допомогою якого Клієнт може подавати Замовлення;
6.    Товар (річ) – будь-які товари, представлені в Інтернет-магазині;
7.    Договір продажу - договір купівлі-продажу товарів в розумінні Цивільного кодексу України, укладений між ФОП «Пекар Віталій Сергійович, який виступає офіційним  представником АТ "Bartek S.A." в Україні, та Клієнтом, укладений з використанням інтернет-сайту Магазину;
8.    Закон про права споживача – Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року.
9.    Замовлення - волевиявлення Клієнта,  спрямоване  безпосередньо на укладення Договору продажу, яке визначає, зокрема, вид і кількість Товару.


II.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. В цих Правилах визначаються принципи користування інтернет-магазином за адресою www.bartek.ua.
2. Ці Правила становлять правила, про які йде мова в ст. 8 Закону про надання послуг електроннім шляхом.
3. Місцезнаходження АТ "Bartek S. A.", який працює за адресою www.bartek.ua:
 "BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA", вул. Генерала Казімежа Соснковского, № 83, 05-300, Мінськ Мазовецкі, (ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, nr 83, 05-300, Mińsk Mazowiecki) NIP : 8220005044, Номер в Загальному класифікаторі підприємств і організацій: 710011511, внесена до Реєстру Підприємців районного суду для ст. м. Варшави в Варшаві, XIV господарське відділення державного судового реєстру, під номером 0000336011.
Місце знаходження інтернет-магазину "Bartek S.A.":
вул. Ген. К. Соснковского 83, 05-300, Мінськ Мазовецкі, (K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki) тел. + 48 25 759 80 91, POLSKA, e-mail: kontakt@bartek.ua
Місце знаходження представника АТ "Bartek S. A." в Україні -  ФОП Пекар Віталій Сергійович :
-  80415, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, село Гряда, Вулиця Лісна, будинок 22.
Місце знаходження представника АТ "Bartek S. A." в Україні -  ФОП Пекар Віталій Сергійович :
-  80415, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, село Гряда, Вулиця Лісна, будинок 22.
РНОКПП ФОП Пекар Віталій Сергійович  -  3250408234
4. Ці Правила визначають зокрема:
- правила здійснення реєстрації і користування рахунком в межах інтернет-магазину;
- умови подання електронним шляхом Замовлень в межах інтернет-магазину;
- порядок укладання Договорів продажу з використанням послуг, які надаються  в межах Інтернет-магазину;
- порядок відмови від договору та повернення товару;
- умови доставки.
5. Користування інтернет-магазином можливе за умови виконання телекомунікаційною системою, якою користується Клієнт, наступних мінімальних технічних вимог: інтернет-браузер з підтримкою "cookie" (так звані "куки").
6. З метою користування інтернет-магазином Клієнт повинен самостійно отримати доступ до комп'ютерного місця або кінцевого пристрою, з доступом до Інтернету.
7. Відповідно до діючого законодавства "Bartek S. A." має можливість обмеження надання послуг за посередництвом Інтернет-магазину до осіб, яким виповнилося 18 років. У такому випадку потенційні Клієнти будуть про це повідомлені.
8. Клієнти можуть отримати доступ до даних Правил в будь-який момент за допомогою посилання, розміщеного на головній сторінці сайту www.bartek.ua а також завантажити їх чи  роздрукувати.

III.    ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ
1. Реєстрація в межах інтернет-магазину відбувається за бажанням. Клієнт може подати замовлення без реєстрації в Магазині, ознайомившись з цими Правилами і погодившись з ними.
Реєстрація відбувається шляхом заповнення і підтвердження реєстраційного формуляру, доступного на одній зі сторінок Магазину.
Умовою реєстрації є прийняття Правил та подання персональних даних, позначених як обов'язкові.
"Bartek S. A." може позбавити Клієнта права користуватися Інтернет-магазином, а також може обмежити йому доступ до частини або всіх товарів Інтернет-магазину, з негайним наслідком, у випадку порушення Клієнтом Правил, зокрема, якщо Клієнт:
- подав під час реєстрації в інтернет-магазині неправдиві, неточні або неактуальні дані, які вводять в оману або порушують права третіх осіб,
- здійснив за посередництвом інтернет-магазину порушення прав третіх осіб, зокрема особистих благ інших клієнтів інтернет-магазину,
- припустився інших дій, які, на думку "Bartek S. A." суперечать закону або загальним правилам користування мережею Інтернет або шкодять імені діловій репутації "Bartek S.А." чи ФОП Пекар В.С.
2. З метою забезпечення безпеки передачі повідомлень і даних у зв'язку з послугами, які надаються в рамках Сайту, інтернет-магазин вдається до технічних і організаційних заходів, відповідних до ступеня загрози безпеці послуг, зокрема заходів для запобігання отриманню і модифікації неуповноваженими особами персональних даних, надісланих в Інтернеті.
3. Клієнт зобов'язаний:
- користуватися інтернет-магазином з дотриманням діючого на території України та  Республіки Польща законодавства, положень Правил, а також загальних принципів користування мережею Інтернет.
- не надавати і не передавати заборонені положеннями закону повідомлення, напр. пропагуючи насилля, або зводячи наклеп чи порушуючи права третіх осіб,
- користуватися інтернет-магазином не порушуючи його функціонування, зокрема шляхом використання визначеного програмного забезпечення або пристроїв,
- не вдаватися до таких дій як: розсилання або розміщення в рамках інтернет-магазину незамовленої торгової інформації (спам),
- користуватися інтернет-магазином таким чином, щоб не перешкоджати іншим клієнтам та фірмі "Bartek S.A.",
- користуватися всією інформацією, розміщеною в рамках інтернет-магазину, виключно для власного особистого використання,

IV.    ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ
1. З метою укладення Договору продажу за посередництвом Інтернет-магазину необхідно увійти на сайт www.bartek.ua і вибрати Товар, шляхом  технічних дій, на основі повідомлень для Клієнта та інформації, доступної на сторінці.
2. Вибір Товарів, які замовляє Клієнт відбувається шляхом додавання їх до кошика.
3. Під час подачі Замовлення - до моменту натискання кнопки підтвердження подання Замовлення - Клієнт має можливість модифікувати введені дані та обраний Товар. З цією метою необхідно діяти відповідно до повідомлень, які з'являються перед Клієнтом та інформацією, доступною на сторінці.
4. Після подачі Клієнтом, який користується Інтернет-магазином всіх необхідних даних, появиться підсумок поданого Замовлення. Підсумок поданого Замовлення міститиме, зокрема, опис обраних товарів або послуг, загальну ціну та всі інші витрати (наприклад, вартість доставки, розмір знижки тощо).
5. З метою надсилання Замовлення необхідно прийняти зміст Правил, вказати персональні дані, позначені як обов'язкові та натиснути кнопку, яка підтверджує подання Замовлення.
6. . Інформація про Товари, вказана на інтернет-сторінках Магазину становить пропозицію (оферту), в розумінні ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію». Надсилання Клієнтом Замовлення становить заяву про бажання укладення з офіційним представником фірми "Bartek S.A." ФОП Пекар Віталій Сергійович Договору купівлі-продажу, відповідно до змісту цих Правил.
Договір вважається укладеним в момент акцепту Продавцем  Замовлення Клієнта в інформаційно-телекомунікаційну  систему Інтернет-магазину, за умови, що Замовлення відповідає Правилам. В момент  укладення договору, Клієнт отримує електронне повідомлення з підтвердженням всіх суттєвих елементів Замовлення.
7. Договір продажу укладається українською мовою, а його зміст відповідає  Правилам.

V.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
Покупець зобов’язаний:
1. Своєчасно здійснювати оплату Товару згідно із встановленим порядком розрахунків у цих Правилах.
2. Повідомляти Продавця про відсутність доставки Товару в узгоджений Сторонами час.
3. Дотримуватися умов придбання Товарів, що передбачені цими Правилами.
4. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.
5. Не використовувати придбані на Сайті Товари для потреб, безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
 
Покупець має право:
1. Замовляти у Продавця будь-які Товари, інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті, відповідно до умов цих Правил.
2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
3. Письмово повідомляти Продавця про будь-які претензії, пов’язані з придбанням Товарів.
4. Розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 30 днів з моменту укладення договору , якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
5. Інші права згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

 
VI.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
Продавець зобов’язаний:
1. Забезпечити продаж Товарів у відповідності з цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.
2. Здійснювати повідомлення Покупців про зміну цих Правил шляхом розміщення відповідних змін на Сайті.
3. Обміняти або прийняти від Покупця Товар належної якості протягом строків, встановлених законодавством на умовах, встановлених цими Правилами.
4. Забезпечити виконання гарантійних зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та цих Правил.
5. Приймати від Покупців звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.
 
Продавець має право:
1. Вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення змін на Сайті.
2. Вносити зміни до асортименту Товарів і змінювати ціни на них без узгодження з Покупцем крім Товарів, замовлення щодо яких прийнято від Покупця.
3. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання замовлення Покупця. При цьому Продавець має право замінити Товар в разі його відсутності іншим Товаром, якщо: 
1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;
2) має таку ж або кращу якість;
3) його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.
При цьому Продавець зобов’язаний погодити заміну Товару з Покупцем, а прийняття Товару Покупцем вважається згодою останнього на таку заміну.
4. Інші права згідно з чинним законодавством та цими Правилами.


VII.    ДОСТАВКА
1. Доставка Товарів обмежується територією України і здійснюється на адресу, вказану Клієнтом під час подачі Замовлення.
2. Доставка здійснюється по всій території України компанією "Нова Пошта" та "AVTOLUX". Оплата доставки відбувається  відповідно до тарифів компанії перевізника. Отримати товар можна в найближчому відділенні населеного пункту Клієнта або замовити адресну доставку "до дверей".
Доставка замовлень здійснюється від  3 робочих днів.  На складі '' Нова Пошти '' та '' AVTOLUX '' посилка із замовленням зберігається до 5 робочих днів. Після вичерпання цього терміну - повертається  назад.
Вартість і термін доставки можна переглянути на сторінці: http://www.bartek.ua/vartist-dostavki-s50
Конкретна вартість доставки буде вказана під час подачі Замовлення.
4. Клієнти можуть отримати доступ до даних Правил в будь-який момент за допомогою посилання, розміщеного на головній сторінці www.bartek.ua а також завантажити  їх чи роздрукувати.
Фіксація, забезпечення, розповсюдження та підтвердження Клієнтові суттєвих положень Договору продажу Товарів відбувається шляхом
1) надсилання Клієнтові на вказану електронну адресу та
2) шляхом вкладення в посилку з Товаром: 1)  роздруківки підтвердження, 2) специфікації Замовлення та 3) рахунку-фактури з/без ПДВ або чеку.

VIII.    ЦІНИ І СПОСОБИ ОПЛАТИ
1. Ціни Товарів вказуються в українських гривнях і містять всі складові, в тому числі податок, мито, збори, вартість доставки  та всі інші складові.
2. Товар можна оплатити при замовленні або в момент його отримання.
3. Способи оплати:
1.   Онлайн оплата карткою . Оплатити замовлення в момент його оформлення можна за допомогою карт Visa або MasterCard.
2.   Накладений платіж. Оплата здійснюється при отриманні на відділенні "Нова Пошта" або "AVTOLUX ", кур'єру при замовленні адресної доставки.

 
IX.    ГАРАНТІЯ
Продавець надає гарантію на всі товари - 30 днів. Підтвердженням гарантії є товарний чек, гарантійний талон бренду. Клієнт зобов’язується зберігати ці документи протягом усього терміну дії гарантії.

X.    ПРАВО ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРО ПРАВО ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ ТА ЗРАЗОК ФОРМУЛЯРУ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ
1. Виключно Клієнт, який є Споживачем, має право в межах 14 денного терміну відмови від договору.
Право відмови від договору
2. Клієнт може  відмовитися від Замовлення та цього договору впродовж 14 днів без вказання причини. Термін для відмови від договору закінчується після закінчення 14 днів від дати, коли Клієнт здійснив замовлення товару.
Щоб скористатися правом відмови від договору, Клієнт зобов’язаний  повідомити ("Bartek S. A.", вул. Gen. Sosnkowskiego 83, 05-300, Mińsk Mazowiecki, POLSKA, kontakt@bartek.ua, Телефон: +48 25 759 80 91) або офіційного представника ФОП Пекар Віталій Сергійович  про своє рішенням відмовитися  від цього договору шляхом однозначної заяви (наприклад лист, надісланий поштою або електронною поштою). Клієнт може скористатися за бажанням  зразком формуляру відмови від договору.
Щоб дотриматися терміну відмови від договору, достатньо надіслати інформацію щодо реалізації  права відмови Клієнта від договору до закінчення терміну для відмови від договору.
Наслідки відмови від договору
3. У випадку відмови від цього договору Продавець повертає  Клієнту всі отримані від Клієнта оплати, в тому числі вартість доставки речі (за винятком додаткових витрат, які виникають з обраного іншого способу доставки, ніж найдешевший звичайний спосіб доставки, запропонований Магазином), негайно, та не пізніше ніж впродовж 30 днів від дати повідомлення  про  рішення про реалізацію  права відмови від цього договору. Магазин може призупинити повернення оплати на строк  отримання речі або строк  доставки Магазину доказу її відправлення, залежно від того, який випадок наступить раніше.
4. Клієнт зобов’язується  надіслати або передати річ Продавцю, невідкладно, а в кожному разі не пізніше ніж впродовж 14 днів від дати повідомлення про відмову від цього договору. Термін вважається дотриманим, якщо Клієнт  надішле річ до закінченням 14 денного терміну. Клієнт оплачує  вартість повернення речі.
5. Продавець не повертає  вартість зменшення вартості речі, яке виникло внаслідок її використання іншим чином, ніж це передбачено виходячи з цільового призначення та характеру, ознак і функціонування речі.

XI.    ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРІВ
1. Фірма "Bartek S.A." як продавець, відповідає перед Клієнтом, який є споживачем..
2. Претензії, які виникають у зв’язку з порушення прав Клієнта гарантованих законом, або на підставі даних Правил, слід надсилати на адресу: "Bartek S.A." інтернет-магазин, вул. GEN. К. SOSNKOWSKIEGO 83, 05-300, МIŃSK МAZOWIECKI, POLSKA, kontakt@bartek.ua.
або на адресу:
ФОП Пекар Віталій Сергійович,  80415, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, село Гряда, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 22.
3. Фірма "Bartek S.A." зобов'язується розглянути кожну претензію  з дотриманням 30-денного терміну, а якщо це виявиться можливим, повідомити в цей термін Клієнта про те, коли претензія буде розглянута.
4. Фірма "Bartek S.A." є виробником частини Товарів, доступних в Магазині. За ці Товари фірма "Bartek S.A.", як виробник, несе гарантійну відповідальність проданого Товару на умовах та впродовж періоду, вказаного в гарантійній карті. Щодо Товарів, виробником яких не є фірма "Bartek S.A.", виробник може нести незалежну гарантійну відповідальність проданого Товару на умовах та впродовж періоду, вказаного в гарантійній карті виробника. Якщо гарантійний документ виробника передбачає таку можливість, Клієнт може скерувати свої претензії в рамках гарантії безпосередньо до авторизованого сайту, адреса якого знаходиться в гарантійній карті. Всі Товари, доступні в Магазині, охоплюються незалежно гарантією фірми "Bartek S.A.", як продавця. Фірма "Bartek S.A." несе гарантійну відповідальність за проданий Товар на умовах та впродовж періоду, вказаного в гарантійній карті.
Претензії в сфері надання послуг електронним шляхом
1. Фірма "Bartek S.A." вдається до дій з метою забезпечення повністю правильної роботи Магазину, в такій сфері, яка виникає з актуальних технічних знань і зобов'язується усунути в розумний термін всі помилки, повідомлені Клієнтами.
2. Клієнт зобов'язаний негайно повідомити фірму "Bartek S.A." про всі помилки або перерви в роботі сайту Інтернет-магазину.
3. Помилки, пов'язані з роботою Магазину Клієнт може повідомдяти письмово, за адресою: "Bartek S.A." інтернет-магазин, вул. GEN. К. SOSNKOWSKIEGO 83, 05-300, МIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA, kontakt@bartek.ua
4. В заяві Клієнт повинен вказати своє ім'я і прізвище, адресу для кореспонденції, вид і дату виникнення помилки, пов'язаної з функціонуванням Магазину.
5. Фірма "Bartek S.A." зобов'язується розглянути кожну Заяву з дотриманням 14-денного терміну, а якщо це виявиться можливим, повідомити в цей термін Клієнта про те, коли Заява буде розглянута.

XII.    ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Вирішення суперечок, які виникнуть між у зв’язку з укладенням, виконанням, зміною умов  цього Договору, передається до компетентного суду, відповідно до положень Цивільно-процесуального кодексу України.
2. Вирішення суперечок, які виникнуть між фірмою "Bartek S.A." та Клієнтом, який є споживачем передається в компетентний суд.
3. В питаннях, неврегульованих в даних Правилах, застосовуються положення Цивільного кодексу, положення Закону України «Про електронну комерцію  та інші акти законодавства України.